Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo poskytujeme v rámci návštev v rodinách, alebo prostredníctvom e-mailu.

Pomáhame rodičom zorientovať sa v právach a možnostiach, ktoré majú v sociálnej oblasti.

Poradenstvo zahŕňa nasledovné oblasti:

  • Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

  • Parkovací preukaz

  • Príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - napr. predĺženie poberania rodičovského príspevku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa (3 - 6 ročného), opatrovateľský príspevok u detí od 6 rokov, príspevok na starostlivosť o dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb

  • Kompenzácie pri zdravotnom znevýhodnení z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – napr. na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou a ošatením, na diétne stravovanie, na náklady spojené s prevádzkou auta, na kúpu/úpravu/opravu pomôcky (kočíky, stoličky, autosedačky, mixéry, pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich, počítače alebo špeciálny software pre slabozrakých)

  • Osobná asistencia

  • Dostupné sociálne služby – včasná intervencia, opatrovateľská služba, domovy sociálnych služieb atď.

  • Komunikácia s úradmi – pomoc pri vypisovaní formulárov a vysvetľovanie legislatívnych pojmov

  • Dostupné zdravotné pomôcky, ktoré môže lekár predpísať a zdravotná poisťovňa ich hradí, resp. sa podieľa na ich financovaní – napr. špeciálne kočíky alebo invalidné vozíky pre väčšie deti, špeciálne stoličky a sedacie ortézy trupu, ortopedické topánky, plienky pre inkontinentné deti vo veku od 3 rokov a pod.