PLATFORMA RODIČOV: KTO SME?

sme skupina rodičov, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti

deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a

harmonického rozvoja. Zároveň chce poukazovať na problémy a potreby týchto detí a ich

rodín a našou občianskou angažovanosťou si trúfame i aktívne navrhovať a iniciovať

potrebné legislatívne zmeny v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

 

PLATFORMA RODIČOV: ČÍM SA PREDSTAVUJEME?

Dokumentom„Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“ poukazujúci na problémy, ktorým ako rodiny

týchto detí čelíme v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti. Dokument obsahuje aj návrhy

riešenia jednotlivých problémov Tu nájdete kompletný materiál:

 DOKUMENT NA STIAHNUTIE

 

PLATFORMA RODIČOV: ČO CHCEME?

Od 1. Decembra 2015 do 31. Januára 2016 sme oraganizovali organizujeme podpisovú kampaň pre získanie

celospoločenskej podpory k predloženiu tohto dokumentu do NRSR.  Podarilo sa nám získať viac ako 2000 signatárov!

 

Naše návrhy aktívne podporujú a signatármi dokumentu sa spoločne s nami stali

nasledovné organizácie:

Asociácia Marfanovho syndrómu,

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR,

Baobab o.z.,

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.,

Centrum včasnej intervencie Prešov,n.o.,

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.,

CDKL5 Slovakia, o.z.,

Denný detský stacionár DEDESO,

Krajina nepoznaná, o.z.,

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,

Naše motýliky, o.z.,

Nadácia Pomoc jeden druhému,  

Nepočujúce dieťa, o.z.,

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,

Nadácia Pontis,

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien,

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom,

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku,

Svetielko - centrá pre hendikepované deti,

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR,

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku

 

Zoznam našich signatárov sa rozširuje aj o nasledovné organizácie:

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Pomocníček, .o.z.

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Centrum Liberta

Slovenská komora učiteľov

Sekcia špeciálnych pedagógov a špeciálneho školstva pri SKU

OZ Malíček (v zastúpení Ľubice Kaiserovej)

Paulínka, n.f. (v zastúpení Zuzany Ryšavej)

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

 

Nezisková organizácia Raná starostlivosť, n.o. ako prvá na Slovensku iniciovala prieskum o

potrebách rodín s dieťaťom s ťažkým zdravotným znevýhodnením do veku 7 rokov,  plne

podporuje iniciatívu rodičov pri presadzovaní načrtnutých potrieb dotknutých rodín. Do tvorby dokumentu však nezasahovala.

 

V prípade otázok, pripomienok nás kontaktujte na: platformarodicov@gmail.com