Platforma rodičov

Predstavujeme Platformu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.

V rokoch 2013 - 2016 sa aj vďaka neziskovej organizácii Raná starostlivosť začala formovať aktívna skupina rodičov, presadzujúca práva, potreby a záujmy rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Ich trojročná neformálna činnosť bola v októbri 2016 zavŕšená formalizáciou na občianske združenie s názvom Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.

Platforma rodičov si svojou občianskou angažovanosťou trúfa iniciovať a aktívne presadzovať potrebné legislatívne zmeny v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

Za najpálčivejšie problémy označili rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením nasledovné:

  1. Včasná a krízová intervencia
  2. Sociálno-ekonomická situácia rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
  3. Prístup ku vzdelaniu detí so zdravotným znevýhodnením

platforma
Misia Platformy rodičov:

Poskytnúť rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti. Poskytovať komplexné informácie a služby pre rodiny s deťmi.

Potreby rodín, ktoré Platforma rodičov publikovala a prezentovala počas celého roku 2016 pri mnohých prienikových, či iniciovaných príležitostiach nájdete v tomto dokumente: POTREBY RODÍN S DIEŤAŤOM S VIACNÁSOBNÝM ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

V januári 2016 dokument pri prvom zverejnení podporilo 31 mimovládnych organizácií a 2.408 individuálnych podporovateľov.

Kontakt

https://www.facebook.com/www.platformarodicov.sk/?fref=ts