Rádio Regina - rozhovor s mamou dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením

Rádio Regina - rozhovor s mamou dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (05.01.2016)

Rozhovor - MP3