rodinka.sk - Raná starostlivosť pomoc pre deti s postihnutím

Čo je raná starostlivosť? Zásadnú úlohu vo vývine dieťaťa zohrávajú prvé tri roky jeho života. Aj u dieťatka s postihnutím sú kompenzačné možnosti

www.rodinka.sk