Otília Čechová

psychologička

Otka sa dlhodobo venuje deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 neziskovú organizáciu.

Zuzana Krchňavá

štatutárna zástupkyňa - riaditeľka, personálna manažérka, sociálne poradenstvo rodinám

Zuzana vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Laura Stohlová

špeciálna pedagogička - inštruktor zrakovej stimulácie

Laura vyštudovala špeciálnu pedagogiku, odbor pedagogika zrakovo postihnutých na Komenského univerzite v Bratislave. Pracovala v DSS Sibírska, neskôr v škole pre slabozraké a nevidiace deti.

Halka Tytykalová

špeciálna pedagogička - zraková terapeutka

Halka vyštudovala tyflopédiu a špeciálnu pedagogiku na Gercenovom inštitúte v St. Peterburgu a na Komenského univerzite v Bratislave.

Adriana Dedinská

špeciálna pedagogička

Aďka vyštudovala špeciálnu pedagogiku v Bratislave na Univerzite Komenského.

Andrea Ladecká

psychologička

Andrea je vyštudovaná psychologička, pracovala v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím.

Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička so zameraním na komunikáciu

Mirka vyštudovala špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave. Jej veľkou oblasťou záujmu je podpora a rozvoj náhradnej komunikácie u detí s viacnásobným znevýhodnením, pracuje aj s metódou video mikroanalýzy interakcií.

Marcela Zacharová

sociálna práca

Marcela vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálnu pedagogiku so zameraním na včasnú intervenciu na University of New Orleans. Pracovala v projektoch zameraných na deinštitucionalizáciu veľkých zariadení pre ľudí s postihnutím na služby komunitného typu.

Tatiana Bednáriková

projektový manažment a fundraising, rodič v tíme

Táňa je rodič v tíme. Vyštudovala environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Po narodení dcéry Zinky prijímala jej rodina sprevádzanie Ranou starostlivosťou, n.o..