Tatiana Bednáriková

projektový manažment a fundraising, rodič v tíme

Táňa je rodič v tíme. Vyštudovala environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Po narodení dcéry Zinky prijímala jej rodina sprevádzanie Ranou starostlivosťou, n.o..

Táňa sa postupne začala zapájať do aktivít organizácie a dnes je už riadnym členom tímu - má na starosti fundraising a projektový manažment. Je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Vo voľnom čase sa venuje orientačnému behu, rada cestuje a túla sa divokou prírodou spolu s manželom a dcérkou.