Adriana Dedinská

špeciálna pedagogička

Aďka vyštudovala špeciálnu pedagogiku v Bratislave na Univerzite Komenského. Rok pracovala v špeciálnej materskej škole na Karpatskej ulici v Bratislave. Pôsobí ako poradkyňa včasnej intervencie v rodinách v Trnavskom samosprávnom kraji.