Monika Fričová

rodič v tíme

Monikinu rodinu sprevádza Raná starostlivosť odkedy mal jej syn 2 a pol roka. Dobrovoľnícky predtým pôsobila v spoločenstve laikov na pomoc mládeži s fyzickým znevýhodnením Samaritán. Ako vyštudovaná ekonómka zabezpečovala v tíme administratívu.

Teraz je v kontakte s rodinami detí so zdravotným znevýhodnením aj mimo pôsobnosti Ranej starostlivosti a je členkou Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Zúčastňuje sa metodických stretnutí tímu. Aktivizuje sa za lepšiu dostupnosť služby včasnej intervencie na Slovensku. Rada trávi čas so svojou rodinou.