Otília Čechová

psychologička

Otka sa dlhodobo venuje deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 neziskovú organizáciu.

 

Koordinovala medzinárodný projekt MATRA, v rámci ktorého sa v SR vyškolilo 12 tyflopédov vo funkcii terénnych učiteľov pre deti so zrakovým znevýhodnením v bežných školách. V súčasnosti sa venuje rozvoju konceptu včasnej intervencie v RS, zdrojového centra pre zrak  a tímovej spolupráce. Má rada hudbu a stretávanie s ľuďmi, ktorí pozerajú na svet inými očami.