Jana Skraková

personálna manažérka a koordinátorka, liečebná pedagogička

Jana vyštudovala liečebnú a špeciálnu pedagogiku na Katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Zaujímala ju psychomotorika a vzdelanie si doplnila bakalárskym štúdiom fyzioterapie na UCM.

V rokoch 2009-2011 absolvovala dlhodobý psychoterapeutický vycvik PCA/humanistický prístup, centrovaný na človeka a atestačné štúdium liečebnej pedagogiky.

Má ukončený supervízny a artetarapeutický výcvik. Zaujíma ju práca s deťmi a rodinou.

Spolupracovala v krízovom centre Maják, kde využívala prvky terapie hrou a v DSS Integra s deťmi s viacnásobným znevýhodnením. Pracovala s odborníkmi z detských domovov a venovala sa adolescentom a ich rodinám so závislosťou. Viac ako 10 rokov spolupracuje na organizovaní festivalu Pohoda, kde má na starosti detský park. Dobrovoľne sa podieľa na aktivitách v jednej z materských škôl v Bratislave. Priebežne sa odborne vzdeláva. Miluje svoju rodinu, výlety a dobrodružstvá po svete.