Zuzana Krchňavá

štatutárna zástupkyňa - riaditeľka, personálna manažérka, sociálne poradenstvo rodinám

Zuzana vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Viac ako 10 rokov sa venuje práci s rodinami, ktoré majú dieťa s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Zameriava sa najmä na včasnú intervenciu a sociálne poradenstvo.