Laura Stohlová

špeciálna pedagogička - inštruktor zrakovej stimulácie

Laura vyštudovala špeciálnu pedagogiku, odbor pedagogika zrakovo postihnutých na Komenského univerzite v Bratislave. Pracovala v DSS Sibírska, neskôr v škole pre slabozraké a nevidiace deti.

Absolvovala špecializované školenia terénnych učiteľov na podporu integrovane vzdelávaných detí  so zrakovým znevýhodnením, funkčné zhodnotenie zraku a zrakovú stimuláciu v holandskom centre Sensis International a v Českej republike. Rada chodí na prechádzky v lese a číta.