Halka Tytykalová

špeciálna pedagogička - zraková terapeutka

Halka vyštudovala tyflopédiu a špeciálnu pedagogiku na Gercenovom inštitúte v St. Peterburgu a na Komenského univerzite v Bratislave. Pracovala o. i. v špeciálnej škole a v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V súčasnosti si dopĺňa vzdelanie na trojročnom akreditovanom štúdiu tanečno-pohybovej terapie v ČR.

Halka je mamou dvoch detí a už je aj šťastnou babkou. Miluje hudbu, vo voľnom čase vyučuje tanec. Napokon hudbu a tanec máme v sebe všetci. Treba to len objaviť, tak ako lásku…