Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička so zameraním na komunikáciu

Mirka vyštudovala špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave. Jej veľkou oblasťou záujmu je podpora a rozvoj náhradnej komunikácie u detí s viacnásobným znevýhodnením, pracuje aj s metódou video mikroanalýzy interakcií.

V Ranej starostlivosti pôsobí už od roku 2009. Momentálne je na rodičovskej dovolenke.