Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička so zameraním na komunikáciu