Q. Aký dlhý čas by sme si mali vyhradiť na vašu návštevu u nás doma?

Návšteva spravidla trvá 1 - 2 hodiny. Poradca môže podľa priania rodičov zostať v rodine aj dlhšie alebo odísť skôr, ak si to okolnosti vyžadujú.