Q. Čo sa ukrýva pod pojmom viacnásobné znevýhodnenie?

Ide o ľudí, ktorí majú kombináciu viacerých znevýhodnení - fyzického, zmyslového, mentálneho.