Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Poskytujeme službu včasnej intervencie
v trnavskom a bratislavskom kraji
pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením

Prinášame ďalšie video

zo série na podporu dieťaťa cez vzťah s blízkou osobou.
Čo môžete vy sami urobiť, aby ste upevnili vzťahy s vašimi deťmi?

Podpora autonómie – ako viesť dieťa k rozvoju samostatnosti a svojho ja

Kontakt

Raná starostlivosť, n.o.

Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením


ADRESA:
Tbiliská 6, 831 06 Bratislava – Rača
(budova zdravotného strediska – 1.poschodie)

IČO: 37886410

Číslo účtu: 0522536654/0900
IBAN: SK82 0900 0000 0005 2253 6654
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Telefón+421 908 626 001

E-MAILinfo@ranastarostlivost.sk