Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Ako pomáhame

 

 

Každý môže
pomôcť 

Newsletter – novinky z Ranej starostlivosti

Náš tím

Zoznámte sa s tímom
Ranej starostlivosti

Laura Stohlová

Poradkyňa včasnej intervencie

Miroslava Ďurajková

Poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka

Otília Čechová

psychologička, konzultantka pre oblasť zrakového znevýhodnenia

Zuzana Krchňavá

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa

Kontakt

Raná starostlivosť, n.o.

Centrum včasnej intervencie špecializované na zrak


ADRESA:
Tbiliská 6, 831 06 Bratislava – Rača
(budova zdravotného strediska – 1.poschodie)

IČO: 37886410

Číslo účtu: 0522536654/0900
IBAN: SK82 0900 0000 0005 2253 6654
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Telefón+421 908 626 001

E-MAILinfo@ranastarostlivost.sk