Detský vzdor

WORKSHOP PRE RODIČOV

Je to len obdobie, z ktorého vyrastie?

Je to OK, keď je dieťa vzdorovité?

Ako s tým súvisí nastavovanie hraníc vo výchove?

Ako vzdor dieťaťa súvisí s našimi reakciami a prežívaním?

Kedy a prečo vzdor vzniká?

Aký je jeho význam a čo s ním?

KEDY?

Sobota 27.3.2021 16:00 ONLINE

Prihláste sa na durajkova@ranastarostlivost.sk najneskôr v piatok 26.3.2021