Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

KONFERENCIA

VIDEOTRÉNING INTERAKCIÍ AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ PODPORY PRI PRÁCI S RODINAMI, PEDAGÓGMI A DEŤMI

Poďte s nami so zvedavosťou preskúmať,

ako efektívne podporiť vývin dieťaťa prostredníctvom videotréningu interakcií

________________________________________________________________________________________________________________

AKO EFEKTÍVNE PODPORIŤ RODIČOV V KOMUNIKÁCII A INTERAKCII S DIEŤATKOM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

AKO NAZERAŤ NA PRÁCU S RODINOU CEZ INTERAKČNÉ VZORCE

AKO VYTVÁRAŤ BEZPEČIE A PODNETNÉ PROSTREDIE PRI PRÁCI S RODINOU

_______________________________________________________________

HLAVNÝ HOSŤ

MGR. KATEŘINA ŠILHÁNOVÁ

skvelý človek a vyhľadávaná supervízorka, VTI terapeutka, konzultantka a lektorka programov zameraných na podporu a rozvoj komunikácie v oblasti ranej a predškolskej výchovy dieťaťa, v oblasti práce s rodinou, aj v oblasti manažmentu organizácií sociálnych služieb. Angažovala sa pri implementácii VTI v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Fínsku a najmä vo Veľkej Británii. Dnes pomáha skupine pracovníkov z oblasti včasnej intervencie, ktorá sa tento nástroj snaží priniesť na Slovensko.

__________________________________________________________________

ABY NÁM BOLO VO VZŤAHOCH LEPŠIE

__________________________________________________________________

KDE?

KEDY?

DO KEDY SA TREBA PRIHLÁSIŤ?

CENA?

Malá zasadačka Mestského úradu Poprad, Nábrežie J. PAVLA II. 2802/3 Poprad

20.6.2022, 8:30 – 16:00

Nedeľa 15.6.2022

15 EUR

Pošlite nám prihlášku