Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Andrea Ladecká

psychologička

Som vyštudovaná psychologička, pracovala som v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím. V rámci tímu sa ako poradkyňa včasnej intervencie zameriavam na potreby rodín.
Momentálne som na tretej rodičovskej dovolenke. Vo voľnom čase rada čítam a chodím do hôr. Od septembra 2017 predsedám správnej rade Ranej starostlivosti, n.o.