Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Eva Mošovská

fyzioterapeutka Magisterské štúdium fyzioterapie som ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala som v OÚNZ Bratislava, v Poliklinike Tehelná, v Reocentre, v Domove sociálnych služieb ROSA a v Centre Svetielko – Bratislava. Pri mojej práci je pre mňa dôležitý priamy kontakt s človekom.

Petra Hlavatá

špeciálna pedagogička Som liečebný a špeciálny pedagóg, vedomosti som získavala na univerzitách v Bratislave, Olomouci a odskočila som si aj do Budapešti. Prakticky som ich postupne uplatňovala v práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, s deťmi v špeciálnej materskej škole, na základnej škole ako školský špeciálny pedagóg a tiež s dospelými so zrakovým znevýhodnením, hľadajúcimi uplatnenie na…

Pirátske dielničky

Pirátske dielničky

Pirátske dielničky – aj takto môžu vyzerať pleoptické a zrakové cvičenia pre deti.

Charitatívna dražba diel Ivany Šátekovej

Charitatívna dražba diel Ivany Šátekovej

Pomáhame deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením a veľmi nás potešilo, že spoločnosť Oresi kuchyne a výtvarníčka Ivana Šáteková sa rozhodli podporiť našu činnosť.