Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Deti s CVI

Deti s CVI

Ako pomôcť cielene rozvíjať zrak pri centrálnej/kortikálnej/cerebrálnej poruche zraku Dvojdňový kurz pre poradcov včasnej intervencie, špeciálnych pedagógov  a iných odborných pracovníkov – prednášky, praktické ukážky, písomný materiál. Kedy: 15. až 16. októbra 2020, 9.00 do 17.00 h s prestávkou na obed Kde: v centre n. o. Raná starostlivosť, Tbiliská 6, Bratislava Ak bude záujem prevyšovať kapacitu kurzu, uprednostníme účastníkov, ktorí pracujú s deťmi…

Kurz pre rodičov – Deti, ktoré sa potrebujú učiť vidieť

Kurz pre rodičov – Deti, ktoré sa potrebujú učiť vidieť

Jednodňový kurz pre rodičov o tom, ako pomôcť dieťaťu s centrálnou/cerebrálnou/kortikálnou poruchou zraku (CVI) Kedy: 26. septembra 2020, 9.00 až 17.00 h. Kde: v centre n. o. Raná starostlivosť, Tbiliská 6, Bratislava Kurz je určený pre rodičov s deťmi do 7 rokov, ktoré majú alebo sa u nich predpokladá diagnóza CVI. Budeme hovoriť o tom, ako toto zrakové znevýhodnenie ovplyvňuje správanie dieťaťa a ako dieťa podporiť,…

🏡DOMA S RANOU STAROSTLIVOSŤOU 34🏠

🏡DOMA S RANOU STAROSTLIVOSŤOU 34🏠

Existuje mnoho postupov a odporúčaní ako túto etapu pripraviť a zvládať a čo očakávať. Skúsme sa dnes na túto aktivitu pozrieť viac individuálne. Skúsme ju nastaviť na potreby dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením…

Ekonomicky oprávnené náklady (2019)

Ekonomicky oprávnené náklady (2019)

Súčasťou novely zákona o sociálnych službách platnej od 01.01.2018 je aj povinnosť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zverejňovať priemerné ekonomicky oprávnené náklady: