Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Stimulujeme zrak

O zrakovom znevýhodnení u detí raného veku a prečo sa naň špecializujeme

Platforma rodín

Predstavujeme Platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Včasná intervencia

Kto ju poskytuje, komu je určená, jej formy a princípy, legislatívny základ

Chcem prispieť

Našu činnosť môžete podporiť rôznymi spôsobmi, za každú pomoc sme vďační.