Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Stimulujeme zrak

O zrakovom znevýhodnení u detí raného veku a prečo sa naň špecializujeme

Platforma rodín

Predstavujeme Platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Chcem prispieť

Našu činnosť môžete podporiť rôznymi spôsobmi, za každú pomoc sme vďační.

Včasná intervencia

Kto ju poskytuje, komu je určená, jej formy a princípy, legislatívny základ