Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Podpora rozvoja detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením

Podpora rozvoja detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením

V roku 2021 podporil Bratislavský samosprávny kraj naše Centrum včasnej intervencie formou individuálnej dotácie predsedu BSK – Juraja Drobu. Raná starostlivosť prevádzkuje v Bratislave – Rači Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov. Dlhodobo sprevádzame už viac ako 90 takýchto rodín z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Včasná intervencia…

Projekt VTI – Veď tí interagujú: Ideme do finále

Projekt VTI – Veď tí interagujú: Ideme do finále

Ako podporiť dieťa, aby dobre napredovalo? Na čo v rozvoji detí so znevýhodnením neostáva veľakrát čas a priestor? Vplýva kvalita interakcie na rozvoj mozgu dieťaťa? A prečo je podpora naladenej interakcie vo vzťahu rodič – dieťa tak významná? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede v projekte VTI – Veď tí interagujú 2. Projekt Ranej starostlivosti VTI – Veď tí interagujú…

DETSKÝ VZDOR

Detský vzdor

WORKSHOP PRE RODIČOV

Je to len obdobie, z ktorého vyrastie?

Je to OK, keď je dieťa vzdorovité?

Ako s tým súvisí nastavovanie hraníc vo výchove?

Ako vzdor dieťaťa súvisí s našimi reakciami a prežívaním?

Kedy a prečo vzdor vzniká?

Aký je jeho význam a čo s ním?

KEDY?

Sobota 27.3.2021 16:00 ONLINE

Prihláste sa na durajkova@ranastarostlivost.sk najneskôr v piatok 26.3.2021