Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Portál ludialudom.sk

Finančným darom prispejete na otvorenie nového Centra včasnej intervencie v Bratislave. Toto Centrum včasnej intervencie v bratislavskej Rači bude špecializované na zrak. Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne pomáhať rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Vaše logo na našom webe

Umiestnenie loga firmy na našej web stránke Jedna z možností ako nám finančne pomôcť je reklamné umiestnenie loga Vašej firmy na našej web stránke. Viac informácií na telefónnom čísle 0915 729 592 alebo e-mailom bednarikova@ranastarostlivost.sk.

Dobrovoľná pomoc

Aktuálne uvítame pomoc dobrovoľníkov v týchto oblastiach: Pomoc so zariaďovaním nového Centra včasnej intervencie špecializovaného na zrak v Bratislave – Rači (sťahovanie z terajších priestorov na Panenskej, čistiace práce po rekonštrukciách, pomoc s presunom nábytku a dokončovacími prácami pri zariaďovaní) Stráženie detí pri klubových stretnutiach a viacdňových pobytoch pre rodiny Odborné konzultácie od odborníka na PR a marketing.

Darujte nám 2% z daní

Raná starostlivosť, n.o. poskytuje včasnú intervenciu rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením z Bratislavského a Trnavského kraja. Aktuálne máme v dlhodobom sprevádzaní až 70 rodín a záujem o službu včasnej intervencie stále narastá. V našom time pracuje 9 odborníkov – špeciálni pedagógovia, zrakoví terapeuti, psychológovia, sociálny pracovník, fyzioterapeut a projektový manažér. Financie získané asignáciou podielu zo zaplatených daní…

Vecný dar

Technické zázemie Aktuálne by sme potrebovali pomôcť so zariaďovaním nového Centra včasnej intervencie – s vďakou od Vás prijmeme: multifunkčnú tlačiareň do kancelárskych priestorov dataprojektor do spoločenskej miestnosti/herne – využijeme ho na klubových stretnutiach rodín, pri odborných prednáškach a prezentáciách TV plazmu – potrebujeme pre používanie so špeciálnym softwérom na zrakové stimulácie iPad – je výbornou pomôckou pri zrakových a…

Finančný dar

Jednorazový alebo pravidelný finančný dar môžete poukázať na bankový účet: Číslo účtu: 0522536654/0900 IBAN: SK82 0900 0000 0005 2253 6654 BIC (SWIFT): GIBASKBX Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s. Variabilný symbol identifikuje Vašu platbu – použite prosím IČO alebo rodné číslo. Konštantný ani špecifický symbol nie je potrebné uvádzať. Privítame, keď do poznámky prevodného príkazu uvediete Vaše meno, e-mailovú alebo poštovú adresu,…