Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Transdisciplinárna spolupráca odborníkov

V tíme Ranej starostlivosti pracujú odborníci s rôznym zameraním. Pri zaradení rodiny do starostlivosti spoločne navštívia rodinu, zhodnotia jej potreby a navrhnú v spolupráci s rodinou individuálny plán podpory. Rodinu ďalej navštevuje poradca včasne intervencie – kľúčový pracovník –  podľa dohodnutej  frekvencie návštev. Ostatní odborníci sú potom prizývaní podľa aktuálnej potreby dieťaťa a rodiny. Ak je rodina v starostlivosti ďalších…

Presadzujeme záujmy rodín

Rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením sprevádza nezisková organizácia Raná starostlivosť už od roku 2009. Počas pravidelných stretnutí sa veľa rozprávame o ich problémoch a potrebách. Niektoré problémy v sociálnej oblasti, v zdravotnej starostlivosti a pri vzdelávaní detí nie je v našich silách ihneď vyriešiť. Na to, aby sa veci pohli ďalej, potrebujú odborníci, politici a široká verejnosť…

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo poskytujeme v rámci návštev v rodinách, alebo prostredníctvom e-mailu. Pomáhame rodičom zorientovať sa v právach a možnostiach, ktoré majú v sociálnej oblasti. Poradenstvo zahŕňa nasledovné oblasti: Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) Parkovací preukaz Príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – napr. predĺženie poberania rodičovského príspevku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa (3 – 6…

Kluby a pobyty

Počas roka pripravujeme podporné klubové stretnutia pre rodičov. Zabezpečíme podnetné prostredie pre deti so znevýhodnením, pripravíme aktivity pre zdravých súrodencov, dohodneme personál na stráženie detí, aby sa rodičia mohli plne sústrediť na prednášku či diskusiu. Prednášky prizvaných odborníkov, diskusie a vzájomná výmena skúseností medzi rodinami prinášajú nové informácie a inšpirácie pre všetkých. Tématicky sa zameriavajú na problémy, ktoré rodiny aktuálne…

Požičiavame hračky

Pri stimulácii dieťaťa používame Zrakové a hmatové stimulačné dosky Stimulačné vesty – slúžia na rozvoj uchopovania a manipulácie. Dieťa má na veste pripevnené zaujímavé predmety, ktoré po uvoľnení prstov nespadnú,  zostávajú na dosah. Špeciálne konštrukcie (napr. malá izba, podporná lavica, rezonančná doska, interaktívna kniha, pružinová doska, sensitar, dierkované dosky) Bežné hračky a predmety z domácnosti Náklady na zakúpenie špeciálnych konštrukcií…

Stimulujeme vývin dieťaťa

V úvode spolupráce s rodinou je naším cieľom určiť, na akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza. Potrebujeme zistiť, aké sú jeho možnosti a obmedzenia a aké sú podmienky  ďalšej stimulácie a podpory v rodine. Po konzultácii s rodičmi uzavrieme dohodu o rešpektovaní potrieb dieťaťa a cieľoch práce s ním v krátkodobom horizonte. Pri ďalších návštevách rodiny poradca pracuje s dieťaťom,…

Funkčne posudzujeme a stimulujeme zrak

Funkčné vyšetrenie zraku dieťaťa realizuje špeciálny pedagóg – inštruktor zrakovej stimulácie. Vychádza z nálezu očného lekára. Ak sú určité zrakové funkcie zachované čo i len minimálne, dajú sa ďalej rozvíjať, aby mohlo dieťa využívať zrak v čo najväčšej miere. Posúdenie zraku poskytuje informácie, za akých podmienok dieťa najlepšie vidí (farebnosť, veľkosť predmetov, vzdialenosť). Na základe týchto informácií inštruktor zrakovej stimulácie…

Navštevujeme rodiny

Naše služby uskutočňujeme prevažne v domácom prostredí.  Interval návštev je zvyčajne jeden až dvakrát mesačne. Ak si to situácia rodiny vyžaduje, frekvenciu návštev prispôsobujeme. Poradca ranej starostlivosti rodinu dlhodobo sprevádza, prispôsobuje podporu jej aktuálnym potrebám a teda “šije službu na mieru každej rodine”. V prípade potreby prizve do rodiny iných odborníkov z tímu (sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, zrakový terapeut)…