Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Výstava fotografií “Trochu iný príbeh” v Národnej rade SR

Výstava fotografií “Trochu iný príbeh” v Národnej rade SR

Výstava fotografií Petra Župníka “Trochu iný príbeh” v Národnej rade SR Jej cieľom bolo poukázať na problémy rodín s deťmi s viacnásobným znevýhodnením, ako aj iniciovať verejnú diskusiu a zvýšiť povedomie odbornej i širšej verejnosti o danej téme: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=53624