Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Eva Mošovská

fyzioterapeutka Magisterské štúdium fyzioterapie som ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala som v OÚNZ Bratislava, v Poliklinike Tehelná, v Reocentre, v Domove sociálnych služieb ROSA a v Centre Svetielko – Bratislava. Pri mojej práci je pre mňa dôležitý priamy kontakt s človekom.

Silvia Kušnírová

Silvia Kušnírová je bývala novinárka a v súčasnosti sa ako podnikateľka venuje komunikácii a marketingu, angažuje sa vo filantropii a charite. Absolvovala žurnalistiku a anglistiku-amerikanistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovala na University of Wisconsin aj na University of Westminster v Londýne. Od roku 1998 pracovala ako redaktorka a moderátorka politických relácií v Rádiu Twist, v televíziách TA3 a Joj. Bola na stáži v BBC aj CNN, získala viacero novinárskych cien. Posledných 10…

Ján Uriga

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a v medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu…

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka sa dlhodobo venuje komunikácií najmä v prostredí neziskových organizácií. Prostredníctvom tejto práce sa snaží o to, aby neziskové organizácie nielen robili dobro, ale aby sa o tom aj hovorilo. Srdcovou témou je pre ňu samospráva a jej rozvoj. Pracuje rovnako ako poslankyňa na komunálnej úrovni a zaujíma sa o témy sociálnych inovácií a komunitného rozvoja. Lenka žije so svojou…

Štatút a výročné správy

Výročná správa za rok 2022 (PDF) Výročná správa za rok 2021 (PDF) Výročná správa za rok 2020 (PDF) Výročná správa za rok 2019 (PDF) Výročná správa za rok 2018 (PDF) Výročná správa za rok 2017 (PDF) Výročná správa za rok 2016 (PDF) Výročná správa za rok 2015 (PDF) Výročná správa za rok 2014 (PDF) Výročná správa za rok 2013 (PDF)…

Spolupracujeme

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z. Centrá včasnej intervencie Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku Společnost pro ranou péči EDA cz, z. Ú. Trnavská univerzita – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Denné centrum Baobab Nezábudka Senec – domov sociálnych služieb Babyfit, o.z. OZ Naše motýliky K centrum – poradensko-konzultačné centrum Neurino, s.r.o. Hipocanis,…

Tím

Otília Čechová štatutárna zástupkyňa – riaditeľka, psychologička, poradkyňa včasnej intervencie   Jana Skraková personálna manažérka a koordinátorka, liečebná pedagogička, poradkyňa včasnej intervencie Jana vyštudovala liečebnú a špeciálnu pedagogiku na Katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Zaujímala ju psychomotorika a vzdelanie si doplnila bakalárskym štúdiom fyzioterapie na UCM. V rokoch 2009-2011 absolvovala dlhodobý psychoterapeutický vycvik PCA/humanistický prístup, centrovaný na človeka a…

História

Raná starostlivosť, n.o. bola založená v Levoči v roku 2004 pod názvom Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n.o.. Stimulom pre jej vznik bola implementácia medzinárodného projektu zameraného na podporu integrácie detí so zrakovým znevýhodnením, vzdelávaných v bežných školách. Skúsenosti z výchovy a vzdelávania detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením  postupne  nasmerovali našu činnosť  na včasnú intervenciu. Od roku 2009 začala…

O nás

O nás

  Poslanie: Sprevádzame rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. Podľa individuálných potrieb každej rodiny podporujeme dieťa pri jeho špecifických potrebách, zázemie dieťaťa, rodičov a blízke okolie rodiny a spoločne hľadáme možnosti pre zmysluplný život. Odbornou podporou rodiny, funkčným vyšetrením, diagnostikou dieťaťa, aplikáciou stimulačných pomôcok a hier, transdisciplinárnym prístupom v spolupráci…

Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala som v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave. Mojou veľkou oblasťou záujmu je podpora a rozvoj náhradnej komunikácie u detí s viacnásobným znevýhodnením, pracujem aj s metódou Videotréningu interakcií. V Ranej starostlivosti pôsobím už od roku 2009.