Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Silvia Kušnírová

Silvia Kušnírová je bývala novinárka a v súčasnosti sa ako podnikateľka venuje komunikácii a marketingu, angažuje sa vo filantropii a charite. Absolvovala žurnalistiku a anglistiku-amerikanistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovala na University of Wisconsin aj na University of Westminster v Londýne. Od roku 1998 pracovala ako redaktorka a moderátorka politických relácií v Rádiu Twist, v televíziách TA3 a Joj. Bola na stáži v BBC aj CNN, získala viacero novinárskych cien. Posledných 10…

Ján Uriga

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a v medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu…

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka sa dlhodobo venuje komunikácií najmä v prostredí neziskových organizácií. Prostredníctvom tejto práce sa snaží o to, aby neziskové organizácie nielen robili dobro, ale aby sa o tom aj hovorilo. Srdcovou témou je pre ňu samospráva a jej rozvoj. Pracuje rovnako ako poslankyňa na komunálnej úrovni a zaujíma sa o témy sociálnych inovácií a komunitného rozvoja. Lenka žije so svojou…

Miroslava Ďurajková

špeciálny pedagóg

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala som v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave.

Andrea Ladecká

psychologička Som vyštudovaná psychologička, pracovala som v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím. V rámci tímu sa ako poradkyňa včasnej intervencie zameriavam na potreby rodín. Momentálne som na tretej rodičovskej dovolenke. Vo voľnom čase rada čítam a chodím do hôr. Od septembra 2017 predsedám správnej rade Ranej starostlivosti, n.o.