Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Príbehy rodín

Príbehy rodín

V r. 2015 sme v spolupráci s umeleckým fotografom Petrom Župníkom vydali v nakladateľstve Modrý Peter knižku “Trochu iný príbeh”. Lujza, Alexík, Branko, Viki, Alicka, Zinka, Miška, Emka, Alex a Sebi – 10 detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, 9 rodín žijúcich svoj tak trochu iný príbeh. Nasledujúce úryvky z knihy potvrdzujú, že príbehy sú veľmi emotívne a cítiť z…

Podporujeme rodiny

Situácia po narodení dieťaťa so znevýhodnením je veľmi náročná pre všetkých členov rodiny. Veľa síl a času venujú rodičia starostlivosti o dieťa, zbieraniu informácií a zdrojov pomoci. Svoje vlastné potreby, ale tiež potreby rodiny ako celku sú často odsúvané na vedľajšiu koľaj. Raná starostlivosť je pre rodinu oporou. Sme pripravení poskytnúť rodičom a blízkym psychologickú a sociálnu podporu, pretože naši…