Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Spoločne s pani Kateřinou Šilhánovou z českej organizácie SPIN, z.s. organizujeme 4-dňový pobyt pre rodiny zameraný na oboznámenie sa konceptom videotréningu interakcií a podpory intuitívneho rodičovstva. Pobyt bude naplnený témami zaoberajúcimi sa ranou interakciou rodič – dieťa a významom vplyvu interakcie na vzťahy v rodine. Rodičia sa zoznámia so základnými teóriami ako sú teória vzťahovej väzby/attachment a teóriou intuitívneho rodičovstva. Zoznámia sa so…

Kurz Úvod do videotréningu interakcií (VTI)

Kurz Úvod do videotréningu interakcií (VTI)

Pripravujeme pre vás 3-dňový kurz Úvod do VTI v spolupráci s organizáciou SPIN, z.s. pod vedením pani Kateřiny Šilhánovej. Kurz sa venuje vplyvu interakcie a komunikácie na vývin jedinca v kontexte rodiny a vzdelávania a umožňuje dozvedieť sa viac o možnostiach intervencie pomocou VTI. VTI využíva analýzu interakcií a špecificky využíva videozáznam v poradenstve a pomáhajúcich profesiách. Absolvovanie kurzu umožňuje…

Videotréning interakcií 2

Videotréning interakcií 2

S Nadáciou Pontis sme spustili projekt Videotréning interakcií 2. Vďaka nim môžu tri poradkyne včasnej intervencie z Ranej starostlivosti pokračovať v ďalšom vzdelávaní.