Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Spoločne s pani Kateřinou Šilhánovou z českej organizácie SPIN, z.s. organizujeme 4-dňový pobyt pre rodiny zameraný na oboznámenie sa konceptom videotréningu interakcií a podpory intuitívneho rodičovstva. Pobyt bude naplnený témami zaoberajúcimi sa ranou interakciou rodič – dieťa a významom vplyvu interakcie na vzťahy v rodine. Rodičia sa zoznámia so základnými teóriami ako sú teória vzťahovej väzby/attachment a teóriou intuitívneho rodičovstva. Zoznámia sa so…

Videotréning interakcií 2

Videotréning interakcií 2

S Nadáciou Pontis sme spustili projekt Videotréning interakcií 2. Vďaka nim môžu tri poradkyne včasnej intervencie z Ranej starostlivosti pokračovať v ďalšom vzdelávaní.