Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Čo ponúkame

V sprevádzaní rodín venujeme pozornosť najmä ich potrebám v náročných životných situáciách. Preto prinášame služby, v ktorých prioritou je byť oporou celej rodine v jej prirodzenom domácom prostredí.