Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

2% z daní

Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne pomáhať rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

VENUJTE RANEJ STAROSTLIVOSTI 2% Z DANE Z PRÍJMOV


Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z daní:
IČO: 3788 6410 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
Obchodné meno (názov): Raná starostlivosť, n.o.


Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FYZICKÉ OSOBY – ZAMESTNANCI

Tlačivo POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch FYZICKEJ OSOBY (zamestnancom vystaví zamestnávateľ)

Tlačivo daňové priznanie TYP A pre FYZICKÉ OSOBY

Tlačivo DAŇOVÉ PRIZNANIE pre PRÁVNICKÉ OSOBY


Tu nájdete poučenia na vypĺňanie tlačív:

Poučenie na vyplnenie tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov pre FYZICKÉ OSOBY – ZAMESTNANCOV

Poučenie na vyplnenie daňového priznania TYP A pre FYZICKÉ OSOBY

Poučenie na vyplnenie daňového priznania pre PRÁVNICKÉ OSOBY