Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

2% z daní

Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne pomáhať rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

 
Raná starostlivosť, n.o. poskytuje včasnú intervenciu rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením z Bratislavského a Trnavského kraja. Aktuálne máme v dlhodobom sprevádzaní až 80 rodín a záujem o službu včasnej intervencie stále narastá. V našom time pracuje 9 odborníkov – špeciálni pedagógovia, zrakoví terapeuti, psychológovia, sociálny pracovník, fyzioterapeut a projektový manažér. Financie získané asignáciou podielu zo zaplatených daní nám umožnia pomáhať rodinám ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie.
Pomôžte deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením spoznávať svet okolo. Každé euro rozhoduje o kvalite sprevádzania rodičov a ich detí.
Venujte nám 2% z dane z príjmov.
Ďakujeme.

Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z daní:
IČO: 3788 6410 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): Raná starostlivosť, n.o.
Ulica: Tbiliská
Súpisné/orientačné číslo: 7711/6
PSČ: 831 06
Obec: Bratislava

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FYZICKÉ OSOBY

Tlačivo daňové priznanie FYZICKÉ OSOBY

Nové editovateľné tlačivá vypisujte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

Sledujte prosím v tlačivách inštrukcie/poznámky na vyplnenie IČO prijímateľa. Ak si stiahnete tieto naše predvyplnené tlačivá, IČO je v nich umiestnené správne (na novších tlačivách pre zamestnancov a právnické osoby má byť v príslušnom políčku zarovnané sprava kvôli novému systému skenovania tlačív na daňových úradoch).

Tu nájdete presný postup darovania 2%

Postup a predvyplnené TLAČIVÁ na stiahnutie:

 

Postup pre zamestnancov

Vyhlásenie o poukázaní 2 %
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Postup pre fyzické osoby

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Postup pre právnické osoby