Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Iné formy podpory

Vaša darcovská výzva

Staňte sa ambasádorom/kou Ranej starostlivosti a vytvorte pre nás “darcovskú výzvu”.

Darcovskou výzvou sa rozumie vytvorenie vlastnej „stránky“, ktorú si vytvorí podporovateľ na webe našej neziskovky, s cieľom získať pre nás vo svojom okolí čo najviac darov.
Výzvu vytvárate pod svojím menom, s vlastným obsahom a s Vašou fotografiou. Vďaka Vášmu úsiliu získané dary idú priamo Ranej starostlivosti.

Využite blížiaci sa deň, ktorý je pre Vás dôležitý. Môžu to byť narodeniny, promócie, svadba, výročie svadby, narodenie dieťaťa… Poproste vašich priateľov a známych, aby namiesto tradičného kupovania darčekov oslávili Váš veľký deň podporou dobrej veci.

Darcovskú výzvu môžete spojiť aj s dňom či obdobím, ktoré oslavuje väčšina ľudí, akými sú napríklad Veľká noc, Vianoce či Deň detí. Môžete vymyslieť aj netradičnú udalosť, stávku s kamošmi či dražbu Vašich vlastných diel.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na mail: info@ranastarostlivost.sk

Dobrovoľníctvo

Uvítame pomoc dobrovoľníkov v týchto oblastiach:

  • Pomoc rodinám s opatrovaním detí – možnosť potvrdiť aj ako prax pre študentky a študentov špeciálnej pedagogiky a pod.
  • Opatrovanie detí počas klubových stretnutí a viacdňových pobytov pre rodiny
  • Odborné konzultácie v oblasti PR a marketingu
  • Údržba priestorov nášho Centra včasnej intervencie – napr. umývanie okien

Posledná vôľa

Uvažujete o možnosti venovať svoj majetok pre dobro iných? Ak si želáte, aby Váš majetok alebo časť majetku pomohla pri poskytovaní včasnej intervencie rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, môžete zahrnúť Ranú starostlivosť do závetu. Okrem ustanovenia dedičov celku alebo pomernej časti, môže závet obsahovať nariadenie iného naloženia s majetkom, napríklad vznik nadácie alebo podporu charity.

Závet môže človek napísať:

  • sám – v tom prípade musí byt napísaná a podpísaná vlastnou rukou, inak je neplatná;
  • inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musia okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia. Aj v tomto prípade musí poslednú vôľu poručiteľ vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať u notára.

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný.

Vecný dar

Darujte nám materiál alebo pomôcky, ktoré využijeme v našom Centre včasnej intervencie alebo ich zapožičiame do rodín. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na mail: info@ranastarostlivost.sk