Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Dobrovoľná pomoc

Aktuálne uvítame pomoc dobrovoľníkov v týchto oblastiach:

  • Pomoc so zariaďovaním nového Centra včasnej intervencie špecializovaného na zrak v Bratislave – Rači (sťahovanie z terajších priestorov na Panenskej, čistiace práce po rekonštrukciách, pomoc s presunom nábytku a dokončovacími prácami pri zariaďovaní)
  • Stráženie detí pri klubových stretnutiach a viacdňových pobytoch pre rodiny
  • Odborné konzultácie od odborníka na PR a marketing.