Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
Pravidelný / jednorazový príspevok
Pravidelný / jednorazový príspevok

Sme nezisková organizácia. Nevytvárame dlhodobo zisk a všetky finančné prostriedky používame v prospech rodín, ktoré sprevádzame. Zdrojom našich financií sú pravidelné príspevky z VÚC na zabezpečenie služby včasnej intervencie, granty, individuálne a sponzorské dary a percentá z daní fyzických osôb a firiem. Všetky naše služby poskytujeme rodinám s deťmi bezplatne.

Privítame od Vás akúkoľvek formu či mieru pomoci. Vďaka Vám budeme môcť ešte intenzívnejšie pomáhať rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Donate

New Center for Newborn Babies
New Center for Newborn Babies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Donate

Parent Education Courses
Parent Education Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Donate

Playground and School Supplies
Playground and School Supplies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Donate