Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Finančný dar

Jednorazový alebo pravidelný finančný dar môžete poukázať na bankový účet:

  • Číslo účtu: 0522536654/0900
  • IBAN: SK82 0900 0000 0005 2253 6654
  • BIC (SWIFT): GIBASKBX
  • Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
  • Variabilný symbol identifikuje Vašu platbu – použite prosím IČO alebo rodné číslo.
  • Konštantný ani špecifický symbol nie je potrebné uvádzať.

Privítame, keď do poznámky prevodného príkazu uvediete Vaše meno, e-mailovú alebo poštovú adresu, resp. Tel. číslo. Radi by sme sa Vám poďakovali a ostali s Vami v kontakte, aby sme Vás mohli informovať o aktuálnom dianí v neziskovke.