Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Funkčne posudzujeme a stimulujeme zrak

Funkčné vyšetrenie zraku dieťaťa realizuje špeciálny pedagóg – inštruktor zrakovej stimulácie.

Vychádza z nálezu očného lekára. Ak sú určité zrakové funkcie zachované čo i len minimálne, dajú sa ďalej rozvíjať, aby mohlo dieťa využívať zrak v čo najväčšej miere. Posúdenie zraku poskytuje informácie, za akých podmienok dieťa najlepšie vidí (farebnosť, veľkosť predmetov, vzdialenosť).

Na základe týchto informácií inštruktor zrakovej stimulácie vyhodnotí potenciál dieťaťa a stanoví postup ďalšej stimulácie zraku. Vysvetlí rodičovi, aké predmety dieťa sleduje, do akej vzdialenosti vidí, či reaguje citlivo na svetlo, ako dlho dokáže udržať zrakový kontakt, aké sú ideálne podmienky na hru s dieťaťom, ako treba prispôsobiť domáce prostredie a pod. Pri zrakovej stimulácii sa používajú svetelné panely a výrazné predmety s rôznou farebnosťou podľa súčasných trendov v zrakovej terapii.