Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Ján Uriga

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a v medzinárodných korporáciách.

Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V súčasnosti pracuje v PwC, kde je spoluzodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Českej republike. Už od r. 2015 aktívne podporuje budovanie vlastnej stratégie Ranej starostlivosti v jednotlivých oblastiach strategických iniciatív. Stál pri formulovaní poslania, misie a hodnôt našej organizácie. Janko žije so svojou rodinou v Bratislave – Rači.