Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

K centrum – poradensko-konzultačné centrum