Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Kluby a pobyty

Počas roka pripravujeme podporné klubové stretnutia pre rodičov.

Zabezpečíme podnetné prostredie pre deti so znevýhodnením, pripravíme aktivity pre zdravých súrodencov, dohodneme personál na stráženie detí, aby sa rodičia mohli plne sústrediť na prednášku či diskusiu. Prednášky prizvaných odborníkov, diskusie a vzájomná výmena skúseností medzi rodinami prinášajú nové informácie a inšpirácie pre všetkých. Tématicky sa zameriavajú na problémy, ktoré rodiny aktuálne riešia.

Približne raz ročne zorganizujeme viacdňový pobyt pre celé rodiny, počas ktorého prizvaní odborníci poskytujú terapie, pripravíme prednášky a skupinové rozhovory pre rodičov, tvorivé dielne pre všetkých účastníkov. Podporujeme získavanie nových kontaktov, výmenu skúseností medzi rodičmi, spoločne trávime voľný čas a relaxujeme.