Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Kontakt

Raná starostlivosť, n.o.

Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením
Tbiliská 6
831 06 Bratislava – Rača
Telefón: 0908 626 001
E-mail: info@ranastarostlivost.sk
Sledujte nás aj na sieti Facebook

IČO: 37886410

Číslo účtu: 0522536654/0900
IBAN: SK82 0900 0000 0005 2253 6654
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Kontaktný formulár