Kurz Úvod do videotréningu interakcií (VTI)

Pripravujeme pre vás 3-dňový kurz Úvod do VTI v spolupráci s organizáciou SPIN, z.s. pod vedením pani Kateřiny Šilhánovej.

Kurz sa venuje vplyvu interakcie a komunikácie na vývin jedinca v kontexte rodiny a vzdelávania a umožňuje dozvedieť sa viac o možnostiach intervencie pomocou VTI.

VTI využíva analýzu interakcií a špecificky využíva videozáznam v poradenstve a pomáhajúcich profesiách. Absolvovanie kurzu umožňuje vstup do ďalšieho stupňa vzdelávania vo VTI v budúcnosti.

? Komu je kurz určený?
Kurz je určený predovšetkým poradcom včasnej intervencie, psychológom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, pedagogickým pracovníkom a študentov ďalších príbuzných odborov.

? Kedy bude?
1. 4. 2020. – 3. 4. 2020

? Ako sa môžem prihlásiť?
Už čoskoro na našom webe cez novú sekciu VIDEOTRÉNING INTERAKCIÍ.
Konkrétnejšie informácie zverejníme koncom januára 2020.