Kurz Úvod do videotréningu interakcií (VTI)

Máme dobrú správu! Pripravovaný 3-dňový kurz Úvod do VTI má nový aktuálny termín. Kurz realizujeme v spolupráci s organizáciou SPIN, z.s. pod vedením pani Kateřiny Šilhánovej v rámci projektu “Vitálne kapacity”.
Kurz sa venuje vplyvu interakcie a komunikácie na vývin jedinca v kontexte rodiny a vzdelávania a umožňuje dozvedieť sa viac o možnostiach intervencie pomocou VTI. VTI využíva analýzu interakcií a špecificky využíva videozáznam v poradenstve a pomáhajúcich profesiách.
? Komu je kurz určený?
Kurz je určený predovšetkým poradcom včasnej intervencie, psychológom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, pedagogickým pracovníkom a študentom ďalších príbuzných odborov.
Termín: 10. 9. 2020. – 12. 9. 2020
Cena: 150 EUR
Ako sa môžem prihlásiť?
Vyplňte formulár TU

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

    Kurz Úvod do Videotréningu interakcií realizujeme v rámci projektu “Vitálne kapacity”. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatská nadácia.