Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Laura Stohlová

špeciálna pedagogička

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku, odbor pedagogika zrakovo postihnutých na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som v Domove sociálnych služieb Sibírka, neskôr v škole pre slabozraké a nevidiace deti. Absolvovala som špecializované školenia terénnych učiteľov na podporu integrovane vzdelávaných detí so zrakovým znevýhodnením, posúdenie zrakových funkcií a zrakovú stimuláciu v holandskom centre Sensis International a v Českej republike. Rada chodím na prechádzky v lese a čítam.