Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Náš tím

zoznámte sa s tímom
Ranej starostlivosti

Adriana Dedinská

Poradkyňa včasnej intervencie

Eva Mošovská

Fyzioterapeutka

Tatiana Bednáriková

Mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektová manažérka

Miroslava Ďurajková

Poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka

Halka Tytykalová

Poradkyňa včasnej intervencie a pohybová terapeutka

Zuzana Jankovská

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa

Otília Čechová

psychologička, konzultantka pre oblasť zrakového znevýhodnenia

Andrea Ladecká

psychologička, poradkyňa včasnej intervencie

Laura Stohlová

Poradkyňa včasnej intervencie