Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Náš tím

zoznámte sa s tímom
Ranej starostlivosti

Lívia Harmanová

Poradca včasnej intervencie a Psychológ

Adriana Dedinská

Poradca včasnej intervencie

Eva Mošovská

Fyzioterapeutka

Tatiana Bednáriková

Mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektový manažér

Miroslava Ďurajková

Poradca včasnej intervencie a videotréner

Petra Hlavatá

Poradca včasnej intervencie

Halka Tytykalová

Poradca včasnej intervencie a pohybový terapeut

Zuzana Krchňavá

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa

Otília Čechová

Metodik a psychológ

Andrea Ladecká

Psychológ

Laura Stohlová

Poradca včasnej intervencie