Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Navštevujeme rodiny

Naše služby uskutočňujeme prevažne v domácom prostredí. 

Interval návštev je zvyčajne jeden až dvakrát mesačne. Ak si to situácia rodiny vyžaduje, frekvenciu návštev prispôsobujeme.

Poradca ranej starostlivosti rodinu dlhodobo sprevádza, prispôsobuje podporu jej aktuálnym potrebám a teda “šije službu na mieru každej rodine”. V prípade potreby prizve do rodiny iných odborníkov z tímu (sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, zrakový terapeut) alebo komunikuje s ostatnými odborníkmi dieťaťa. Prioritou je byť oporou celej rodine (rodičom, dieťaťu, súrodencom, starým rodičom) a sprevádzať ju v náročnej životnej situácii.

Okrem osobných stretnutí rodiny majú možnosť konzultácií telefonicky a e-mailom a môžu využiť aj ambulantné služby v našom Centre včasnej intervencie.