Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Nezábudka Senec – domov sociálnych služieb