Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Očné centrum Dr. Bohma