Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Petra Hlavatá

špeciálna pedagogička

Som liečebný a špeciálny pedagóg, vedomosti som získavala na univerzitách v Bratislave, Olomouci a odskočila som si aj do Budapešti. Prakticky som ich postupne uplatňovala v práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, s deťmi v špeciálnej materskej škole, na základnej škole ako školský špeciálny pedagóg a tiež s dospelými so zrakovým znevýhodnením, hľadajúcimi uplatnenie na trhu práce, až ma nevyspytateľné cesty osudu v auguste 2018 priviedli do Ranej starostlivosti. V čase, keď nepracujem, čerpám energiu na turistike a najnovšie aj pri šijacom stroji.