Pirátske dielničky

Pirátske dielničky – aj takto môžu vyzerať pleoptické a zrakové cvičenia pre deti.

 

dielnicky3

 

V centre Ranej starostlivosti sme otvorili špeciálne dielničky pre deti, ktoré potrebujú pracovať s okluzorom. Navštevujú ich deti zo sprevádzaných rodín od dva a pol roka do siedmich rokov.

Aj keď ide o skupinovú prácu, deťom pracovný materiál prispôsobujeme podľa ich možností. Podkladom je posúdenie funkčného zraku a odporučenie lekára.

Na aktivitu sa treba zahlásiť vopred, napríklad aj cez formulár na webovskej stránke. Maľovanky, pestré vystrihovačky, vypichovačky, skladačky, zábavné hry a pokusy za stolom i na koberci striedame s tematickými pohybovými aktivitami – psychomotorickými cvičeniami a prvkami tanečno – pohybovej terapie.

Zameriavame sa na zrakový tréning (deti s amblyopiou, alebo po operácii katarakty), rozvoj koordinácie, sústredenia i motoriky.

Rodičia tak stále získavajú nové tipy pre domáci tréning s okluzorom a deti v kolektíve ostatných rýchlejšie odbúravajú zábrany v používaní okluzoru.

Untitled

dielnicky2